Klubaftener

KLUBAFTENER 2018

Faste

Mandag: Svaneknoppen

Tirsdag: Nordhavn

Onsdag: Den Blå Foreningsby, Amager

Tidsbegrænsede:

Torsdage i Juni på Svaneknoppen

Surfski fællestræning torsdag og søndag i Klampenborg Kajak Klub mere herom senere

 

Organisering af klubaftener som fremlagt på generalforsamlingen 22/3 2018

 

 

Ankerpersoner

Der er to ankerpersoner både på Amager og på Svaneknoppen.

På Amager: Johnny og Sofus.

På Svaneknoppen: Pernille Tygstrup og Jette Scheel.

 

Ankerpersonernes opgave

Det er ankerpersonernes opgave at få bemandet klubaftenerne med rovagter. Det vil sige, at de måske vil kontakte medlemmer og spørge om de ikke vil tage en vagt en bestemt dato. Eller hvis det er helt umuligt, vil de meddele på rokort, at denne aften er aflyst.

Det er også dem man skal kontakte, hvis man vil tage en vagt.

Målet er at der er vagter alle aftener.

 

 

Logistikken:

  1. Klubaften slås op i aktivitetskalender på hjemmesiden af Webmaster med ankerpersonerne som ansvarlige.
  2. Medlemmer der melder sig som vagter kan gøre dette til ankerpersonerne via aktiviteten eller via Rokort-medlemmer.
  3. Vagterne for den pågældende klubaften slår klubaften op som en aktivitet på Rokort. Dermed kan man se hvem der har vagten og der er altid en båd til vagten
  4. Medlemmer der ønsker at deltage på klubaftenen og benytte klubbåd tilmelder sig via rokort. Medlemmer med egen både kommer bare uden tilmelding
    1. Webmaster laver opslag på rokort og informere på anden vis om at man ikke kan reservere både i tidsrummet for klubaftener!
    2. Der er pt 8 både på Svaneknoppen og dermed 8 pladser på aktiviteten klubaften. Hvis man melder sig som nr. 9 er man på venteliste. Dem der er på venteliste holder selv øje med om der kommer afbud.

Vagternes opgave

De to vagter skal låse op til kajakker og klubhus – og spørge ind til, hvilken tur medlemmerne vil på. I de fleste tilfælde vil alle ro ud sammen, hvorpå nogle vil stoppe på vejen og ro tilbage.

Tider for klubaftener

Svaneknoppen: Mandage 18-21 (Sidst på efteråret vil vi starte tidligere, så vi kan nå hjem inden det bliver mørkt) Man skal være klar til at gå på vandet klokken 18:30

Amager: Onsdage 17-20. Klar til at gå på vandet 17:30

Vagterne ror naturligvis med.