Ordensregler for Det flydende Aktivitetshus

 

Nordhavn IF har indgået en brugsaftale med Københavns Kommune om driften af fælleslokalet, foreningstoiletter, omklædningsrum og sauna. Denne brugsaftale udgør rammevilkårene for Nordhavn IF’s drift af faciliteterne, herunder de overordnede retningslinjer. Hertil kommer Københavns Kommunes generelle vilkår til drift af foreningslokaler, adgang og åbningstider til badezoner m.m. Alle brugere af såvel udendørs som indendørs faciliteter på Det Flydende Aktivitetshus er underlagt disse regler.
Herudover har foreningerne under Nordhavn IF, der betaler for og har adgang til fælleslokalet, foreningstoiletter, omklædningsrum og/eller sauna, besluttet nedenstående ordensregler for disse faciliteter:

 • INGEN våd beklædning eller badetøj i fælleslokalet.
 • Ingen mad eller alkohol i omklædningsrum og toiletter.
 • Fælleslokalet er til brug for foreningernes medlemmer og må IKKE udlejes, udlånes eller lign. uden forudgående aftale med Driftsgruppen.
 • Det er ikke tilladt at spille musik for åbne døre.
 • Musiksystemer/afspillere/højtalere m.v. er ikke tilladt på platformen.
 • Brug af GRILL og/eller åben ild, herunder rygning er STRENGT forbudt på hele den flydende platform.
 • Det er ikke tilladt at medbringe gæster på den del af platformen, der er beliggende bag porten, når porten er aflåst.
 • Det er ikke tilladt at medbringer gæster i indendørsfaciliteterne på nær eventuelle foredragsholdere, gæster til åbne arrangementer eller lignende.
 • Det er ikke tilladt at opsætte, ændre eller modificere nogle bygninger/bygningsdele/fastmonterede effekter på hele platformen, herunder i Fælleslokalet, toiletter, baderum m.fl.
 • Det er ikke tilladt, uden foregående tilladelse fra Driftsgruppen, at opsætte, bruge eller installere elektriske apparater i Fælleslokalet. Opladere til computere, mobiltelefoner eller lign., er dog tilladt i det omfang de ikke skader de eksisterende elektriske installationer.
 • Det er ikke tilladt at bruge andre varme/køle-kilder end det i fælleslokalet fastmonteret klimaanlæg.
 • De opsatte brandslukkere må ikke fjernes.
 • Affald skal straks fjernes efter brug af fælleslokalet. Affaldet kan deponeres i containerne på Göteborg Plads.
 • Hunde og andre kæledyr er ikke tilladt i indendørsfaciliteterne eller på hele platformen med undtagelse af eventuel servicehund.
 • Der skal være ro mellem kl. 23-06.
   

HUSK:

 • DU SKAL som bruger sikre dig, at fælleslokalet afleveres i den stand, du selv gerne vil modtage lokalet i – rent og pænt.
 • DU SKAL sikre dig, at lyset er slukket, døre og vinduer er lukket, når du som arrangør eller sidste mand forlader lokalet, samt at medbragte elektriske apparater er slukket/fjernet.
 • DU SKAL, hvis du bliver bekendt med det, indberette fejl og mangler, der kan have indflydelse på den daglige drift. Indberetningen skal ske til Driftsgruppen.
 • BRUG huset/platformen med din sunde fornuft – så kan alle få glæde af huset.
 • Se også separate ordensregler for Sauna.